Hop til hovedindholdet

Business Horsens logo

HR Vidensklub - Virksomhedsbesøg hos ABUS Nordic A/S - Insights Discovery


Dato og tid

Onsdag d. 13. september 2023 kl. 08:00 til 11:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 8. september 2023 kl. 12:00

Sted

ABUS Nordic A/S, Egeskovvej 15A, 8700 Horsens ABUS Nordic A/S
Egeskovvej 15A
8700 Horsens

HR Vidensklub - Virksomhedsbesøg hos ABUS Nordic A/S - Insights Discovery


Insights Discovery® Personprofil til teamsammensætning og rollefordeling m.m.

 

Profilværktøjer anvendes traditionelt i rekrutterings- og udviklingssammenhæng. På dette netværksmøde vil vi kigge på en udvidet anvendelse i forhold til sammensætning af teams, forbedre samarbejde og kommunikation, samt opnåelse af højere effektivitet.

Ved at afdække teammedlemmernes personprofiler opnås et fælles sprog og referenceramme.

Der åbnes op for en bedre forståelse af rollefordelingen ud fra kendskabet til den enkeltes ligheder og forskelle, hvor teamet udnytter deres kollektive færdigheder, forskellige perspektiver, specialiserede ekspertise og komplementære færdigheder til at nå udfordrende mål.
 
Med andre ord kan man blive bedre til at samarbejde og opnå højere effektivitet. 

I et projektforløb vil der være skiftende behov for forskellige personlige egenskaber. I den indledende fase vil det typisk være de kreative og idéskabende egenskaber, der bringes i spil. Henover projektets forløb vil der være et behov for at skabe struktur og inddragelse. Og i den afsluttende fase et udtalt behov for mere konsekvente og afsluttende egenskaber. 

Program:

 
I henhold til tidligere aftale vil mødet i HR Vidensklubben denne gang blive afholdt hos ABUS Nordic A/S, hvor Gitte vil indlede med en præsentation af virksomheden.
 
Dernæst vil der være en gennemgang af Insights Discovery® Personprofil med inspiration til hvordan workshops kan gennemføres.
 
Der vil være kaffe og rundstykker under mødet.
 
 
Forslag til agenda:
 
08:00 - 08:30
Velkomst, morgenmad og præsentation af ABUS Nordic A/S
08:30 - 09:30 Gennemgang af Insight Discovery og inspiration til workshop
09:30 - 10:00 Drøftelse af indlægget, herunder erfaring med andre profilværktøjer (DiSC, Belbin m.fl.)
10:00 - 10:20 Diskussion af andre emner og netværk på tværs
10:20 - 10:25 Intro til MS Teams netværksforum 
10:25 - 11:00 Næste møde - Emne, dato og sted 
 
Fordelingen af den afsatte tid til drøftelse af indlægget, samt behovet for at vende andre emner i netværket er vejledende.
 
Hvis der er interesse for det, vil vi på et senere tidspunkt kunne gennemføre en egentlig workshop for HR netværket, på baggrund af en profilanalyse af teamets medlemmer. Der vil i givet fald være omkostninger forbundet med brug af personprofil. Til eksempel koster Insights Discovery® Personprofil 1.850,00 kr. 
 

Praktiske oplysninger:

 

Registrering & mødested:

 
Du bedes registrere dig via tilmelding til dette arrangement, så vi ved hvor mange der kommer af hensyn til forplejning. 

Meld din ankomst i receptionen, som er orienteret om din ankomst via din tilmelding.

NB! Bemærk at det er nr. 15A - nabobygningen til der hvor linket i denne arrangementsbeskrivelse peger!

Parkering:

Der er fri parkering hos ABUS Nordic A/S.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Peter Jacobsen
Tlf: +45 2761 4912
pja@businesshorsens.dk

Kontaktinformation til arrangør

Peter Jacobsen
Tlf: +45 2761 4912
pja@businesshorsens.dk