Hop til hovedindholdet

Business Horsens logo

ERFA-netværk for driftsansvarlige


Dato og tid

Fredag d. 16. juni 2023 kl. 08:30 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 12. juni 2023 kl. 12:00

Sted

Fiskehytten ved Tange Sø, Bjerringbrovej 42B, 8850 Bjerringbro Fiskehytten ved Tange Sø
Bjerringbrovej 42B
8850 Bjerringbro

ERFA-netværk for driftsansvarlige


Besøg på Tangeværket


 
Dette ERFA-netværk er målrettet driftsansvarlige på større virksomheder, som har været plaget af mange strømafbrydelser ligesom hyppige spændingsfald har betydet store omkostninger for virksomhederne i form af produktionstab og ødelagt teknologi. 
 
I netværket indgår tillige viden- og ressourcepersoner fra forsyningsselskaberne og har til formål at videndele og arbejde med konkrete løsninger og teknologier, der kan minimere problemerne ved strømafbrydelser og spændingsfald.

For nye interesserede: Der har indtil videre været afholdt to møder i ERFA-netværket, så det er stadig muligt at deltage i netværket. Du kan læse mere om baggrund og formål med initiativet via dette link.

Program:

 
Vi har denne gang valgt at afholder ERFA-mødet på Tangeværket, hvor der efterfølgende vil være mulighed for at få en rundvisning af værkets direktør Rasmus Lambert, der efter sigende skulle være en blændende fortæller om det historiske værk.
Der vil være kaffe, rundstykker og forfriskninger under mødet.
 
Du kan forud for mødet læse lidt om værket og dets historie her.
 
 
Forslag til agenda:
 
08:30 - 08:35
Velkomst og indledning
08:35 - 10:00
Rundvisning på selve Tangeværket (ikke museet)
10:00 - 10:10
Præsentation af nytilkomne
10:10 - 10:50
Fremlæggelse/drøftelse af handlingsplaner fra Forsyningsselskaberne
10:50 - 11:45
Hvad skal/kan/bør du som virksomhed selv gøre og hvad kan man i fællesskab gøre for at eliminere problemerne?
- Drøftelse af kommissorium
11:45 - 11:55
Eventuelt
11:55 - 12:00
Næste møde - Dato og sted
 
Som en kort opsumering fra sidste møde, blev det konkluderet at fokus forsat er på leverancekvalitet inden virksomhederne tyer til omfattende egeninvesteringer m.v. Der blev fra flere af de  fremmødte virksomheder efterlyst konkrete handlingsplaner fra forsyningsselskaberne, herunder særligt Schur, Danish Crown og Palsgaard, der er hårdest ramt.
 
Forsyningsselskaberne henviste til at de meget vanskeligt kunne gøre noget ved de forekommende spændingsdyk, der var forårsaget af hændelser i Transmissionsnettet, men at det var noget de var i løbende dialog med EnergiNet omkring.
 
I forbindelse med besøget på nødstrømsanlægget hos AUH blev de aktuelle leveringstider for koblings- og transformatorudstyr oplyst. Det er derfor afgørende at forsyningsselskaberne for rettidige input fra de store strømforbrugende virksomheder omkring deres planer for den grønne omstilling, herunder specifikt estimater på den forventede forøgelse af strømforbruget, så en harmonisering i udbygningen af El-infrastrukturen kan tilstræbes.
 
I den foreslåede agenda fra sidst, var der oprindeligt indlagt en workshop med henblik på at gennemgå de nødfaldsplaner og -procedurer, der var udarbejdet ved de enkelte virksomheder. Det blev tilsidesat af relevante drøftelser omkring konkrete hændelser og gennemgang af Informationsmaterialet om spændingsdyk i det danske elsystem, der gerne skulle bidrage til en større forståelse. Klik på linket for download af rapporten.
 
Hvis der derfor er forslag til andre emner end den foreslåede agenda, vil jeg meget gerne vide det på forhånd. Vi skal dog tilstræbe at aftale dette i slutningen af hvert møde, samtidig med fastlæggelse af dato og tidspunkt for det næste møde.
 

Praktiske oplysninger:

 
Du bedes registrere dig via tilmelding til dette arrangement, så vi ved hvor mange der kommer, da der er begrænsning på hvor mange vi kan være. Det betyder samtidig at bliver du forhindret bede du framelde, så andre (evt. på venteliste) kan overtage din plads.
 
Bemærk at mødet afholdes i Fiskehytten ved Tange Sø
 
Har man lyst, er der mulighed for efter afslutningen af vores ERFA-arrangement, at besøge Energimuseet og evt. indtage sin frokost her (no host/for egen regning).
 
Vel mødt!
 
 
 
 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Business Horsens
Tlf: +45 27614912
pja@businesshorsens.dk

Kontaktinformation til arrangør

Business Horsens
Tlf: +45 27614912
pja@businesshorsens.dk