Hop til hovedindholdet

Business Horsens logo

De Driftige Ledere: ”Trivsel - vejen til bedre bundlinje og fastholdelse”


Dato og tid

Tirsdag d. 5. september 2023 kl. 08:30 til 10:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 3. juli 2023 kl. 12:00

Sted

Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 9. Sal. C9.01 - [SANDBOX], 8700 Horsens Campus Horsens
Banegårdsgade 2, 9. Sal. C9.01 - [SANDBOX]
8700 Horsens

De Driftige Ledere: ”Trivsel - vejen til bedre bundlinje og fastholdelse”


Velkommen til De Driftige Lederes Vidensklub - Et netværk hvor du kan møde andre ledere, der står med de samme dilemmaer, som du møder i dit arbejde. 

 

Her kan du udveksle erfaringer, udfordringer og løsninger med andre driftige ledere som dig.

Du styrker dit lokale netværk, får nye relationer og måske nye samarbejder.

Vi mødes 2 timer ad gangen, 6 gange om året. 

Indhold & program:

Temaet for det første netværksmøde vil efter ønske handle om "trivsel".

Der er ingen tvivl om, at trivsel spiller en stadig vigtigere rolle, når det gælder om at få moderne virksomheder til at fungere optimalt og skabe gode resultater. Trivsel øger engagementet, mindsker sygefravær og sikrer fastholdelse af medarbejdere. Trivselsmålinger viser en meget stor sammenhæng til ledelseskvaliteten - bedre ledelse des mere tilfredse medarbejdere, der påvirker kundetilfredshed og loyalitet og i sidste ende influerer på bundlinjen og skaber vækst.

Hvordan fremmer du som mellemleder dine medarbejderes trivsel? Hvad er dit ansvar? Og hvilke værktøjer og metoder kan du ty til?

Temaerne for de efterfølgende møder er du selv med til at fastlægge, så de afspejler behov og aktualitet. Udbyttet afhænger i høj grad af deltagernes bidrag og engagement i netværket.

Vidensklubbens facilitator sikrer vidensdeling og fremdrift.

 

Praktiske forhold:

 

Tilmelding & betaling:

 

Dette er et lukket netværksarrangement. Kontakt netværksadministratoren, hvis du ønsker at blive medlem. For at tilmelde dig, skal du benytte linket fra din invitation.

Det koster 6.000 kr. om året at være medlem af De Driftige Lederes Vidensklub.

For at blive medlem af De Driftige Lederes Vidensklub forudsætter det i udgangspunktet at du er medlem af Business Horsens. Er du ikke allerede medlem, kan du læse mere om Business Horsens og de fordele du kan opnå via vores hjemmeside: https://businesshorsens.dk/. Ønsker du herefter at blive medlem af Business Horsens, kan du tilmelde dig via dette link.
 
Har din virksomhed ikke domicil i Horsens, kan du i stedet blive medlem af De Driftige Lederes Vidensklub for 9.000 kr. årligt.
 
Når du indmelder dig vil der i første omgang kun skulle betales medlemskontingent for et halvt år (resten af 2023) dækkende 3 netværksmøder. 
Til Nytår vil der skulle betales kontingent for hele 2024, omfattende 6 møder fordelt henover året.

 

Mødedatoer & -sted:

 
Der er foreløbigt planlagt 3 møder inden Nytår. Datoerne er:
 
05 SEP 2023
03 OKT 2023
07 NOV 2023
 
Det første møde afholdes i Sandbox på 9. sal på Campus Horsens.
Som for de andre vidensklubber, opfordres der til at de deltagende virksomheder efter aftale er vært for de efterfølgende møder. Det giver mulighed for at få indblik i de forskellige virksomheder og kan tilmed kobles til den aktuelle problemstilling, som der drøftes i netværket.
 

Parkering: 

 
Business Horsens disponerer over et begrænset antal gæsteparkeringspladser og kan tilbyde parkering hos CDD, plads 1-4.
Husk parkeringsregistrering på 9. sal, hvis disse benyttes. Derudover er der en række parkeringsmuligheder på de nærliggende parkeringsarealer jf. den parkeringsoversigt, der er vedlagt invitationen.  
 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Business Horsens
Tlf: +45 27614912
pja@businesshorsens.dk

Kontaktinformation til arrangør

Business Horsens
Tlf: +45 27614912
pja@businesshorsens.dk