Hop til hovedindholdet

Business Horsens logo

BreakPoint - Power-to-X - Triangle Energy Alliance


Dato og tid

Torsdag d. 5. oktober 2023 kl. 07:45 til 13:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 28. september 2023 kl. 12:00

Sted

Triangle Energy Alliance, Port House, Vendersgade 74, 7000 Fredericia Triangle Energy Alliance, Port House
Vendersgade 74
7000 Fredericia

BreakPoint - Power-to-X - Triangle Energy Alliance


Porten til grøn energi og drivmidler

Et besøg hos Triangle Energy Alliance giver et billede af hvordan man gennem tillidsfulde partnerskaber kan fremme den bæredygtige udvikling ved at understøtte virksomhederne í realisering af deres Power-to-X-projekter.

Business Horsens ønsker at give dig som erhvervsleder og executive medlem af BreakPoint et indblik i Power-to-X-teknologiernes fremtidige muligheder og hvordan du allerede nu kan tage højde for en udfasning af fossile energikilder til fordel for grønne drivmidler.
 
 
Triangle Energy Alliance er et ambitiøst energi­partnerskab i hjertet af Danmark, som vil bygge videre på Trekantområdets ideelle energi-infrastruktur. Målsætningen er at skabe et nordeuropæisk kraftcenter for produktion af grøn og bæredygtig energi til husholdninger, transport og industri.
 

Viden om P2X

Vil du vide lidt om Power-to-X forud for besøget, så tag et kig på dette link.

Program:

 
Tid
Emne
Ansvar & sted
07:45
Mødetidspunkt
Banegårdsgade 2, 8700 Horsens
08:00 - 09:00
Fællestransport til Fredericia,
Netværkstid
Bustransport
09:00 - 09:30
Velkomst og morgenmad
Triangle Energy Alliance,
Port House
09:30 -         
Pitstop ved Crossbridge Energy A/S
(raffinaderiet) 
Bustransport
  Besøge ved Everfuel brintfabrik  På ydre ringvej (5 min fra raffinaderiet)
  Taulov logistikcenter / H2Energy site  Bustransport
          - 11:00 Tilbage til Port House Bustransport
11:00 - 11:30
Indlæg omkring APD EI
ADP, Port House
11:30 - 12:30
Frokost & indlæg 
Triangle Energy Alliance,
Port House
12:30 - 13:30
Næste møde - Dato og sted
Netværkstid
Transport tilbage til Horsens
Bustransport
 

Lidt om de virksomheder vi kommer omkring

 

Raffinaderiet i Fredericia verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa og er Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme. Det producerer cirka 35 % af det danske forbrug af brændstoffer og har en tilsvarende eksport via havneterminalen i Fredericia. Crossbridge Energy A/S beskæftiger cirka 240 medarbejdere.

 
H2 Energy er i gang med at bygge et 1GW-brintanlæg i Esbjerg, og de har netop købt en byggegrund i Taulov ved Fredericia til distribution af brint fra Danmarks midte. H2 Energy forventer, at brintrørføringen fra Esbjerg til Fredericia snart kan transportere brinten, og H2 Energy mener, at Taulov er et af de bedste steder i Danmark til at skabe rammerne for integration af forsyning, produktion og distribution af grønne brændstoffer.
 
Everfuel bygger Power-to-X (PtX) anlæg der producerer grøn brint fra vedvarende energi. I Fredericia bygger Everfuel nu et 20 MW elektrolyseanlæg med en række samarbejdspartnere, der i 2025 skaleres til 300 MW og 1 GW i 2030.
 
 
Taulov Dry Ports domicilbyggerier er bygget ud fra en grundlæggende vision om at udvikle 360 graders bæredygtige og innovative løsninger inden for lager- og logistikejendomme, bæredygtig energi og forsyning samt logistik og multimodale transportløsninger. I Taulov Dry Port opføres Danmarks største brintstation, som fra 2023 vil kunne levere grøn brint og dermed give virksomheder i både Taulov Dry Port og i Danmarks transportcentrum mulighed for at tanke et brændstof, der ikke udleder CO2, og som er produceret af vedvarende energi.
 
 

I dag kan Skærbækværket producere fjernvarme helt uden brug af fossile brændsler og leverer årligt fjernvarme svarende til forbruget i knap 60.000 hjem i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Samtidigt producerer værket grøn strøm svarende til omkring 70.000 husstandes årlige forbrug. Produktion af fremtidens grønne brændstoffer kræver CO2 fra bæredygtige biogene kilder. Derfor er der på skorstenen af Skærbækværkets flisfyrede kraftvarmeværk etableret CO2-fangst som indgår i produktionen af grønne brændstoffer. 

Praktisk info

 

Forplejning:
 

Business Horsens forestår forplejning i samarbejde med Triangle Energy Alliance. Særlige kosthensyn bedes oplyst ved tilmelding. 
 

Samkørsel & parkering:

 
Der vil blive foranstaltet fælles bustransport fra Business Horsens og transport imellem de steder vi skal besøge i Fredericia af hensyn til briefing m.v.
 
Parkering foregår i området omkring Business Horsens, ved iagttagelse af de lokale parkeringsregler. Husk at komme i god tid og ikke senere end angivne mødetidspunkt.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Business Horsens
Tlf: +45 2761 4912
pja@businesshorsens.dk

Kontaktinformation til arrangør

Business Horsens
Tlf: +45 2761 4912
pja@businesshorsens.dk